U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 (Hoofdstuk V - VLAM; Hoofdstuk XIII - Regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten; Hoofdstuk XV - Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen; Hoofdstuk XVIbis - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (nieuw))

567 (2005-2006) nr. 12
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 december 2005
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

567 (2005-2006) nr. 2
567 (2005-2006) nr. 4
567 (2005-2006) nr. 5
567 (2005-2006) nr. 6
567 (2005-2006) nr. 7
567 (2005-2006) nr. 9
567 (2005-2006) nr. 10
567 (2005-2006) nr. 11
567 (2005-2006) nr. 12
567 (2005-2006) nr. 13
567 (2005-2006) nr. 14
567 (2005-2006) nr. 15
567 (2005-2006) nr. 16
567 (2005-2006) nr. 18

Meer details