U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

464 (2004-2005) nr. 7
Amendementen 26, 27 en 28
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

7 december 2005
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

464 (2004-2005) nr. 1
464 (2004-2005) nr. 2
464 (2004-2005) nr. 3
464 (2004-2005) nr. 4
464 (2004-2005) nr. 5
464 (2004-2005) nr. 7