U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, en verslag over de beleidsbrief Internationaal Ondernemen - Beleidsprioriteiten 2005-2006, de beleidsbrief Toerisme - Beleidsprioriteiten 2005-2006, de beleidsbrief Buitenlands Beleid - Beleidsprioriteiten 2005-2006 en de beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking - Beleidsprioriteiten 2005-2006

namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Stern Demeulenaere, Johan Verstreken en Anne Marie Hoebeke
15 (2005-2006) nr. 4-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

2 december 2005
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2005-2006) nr. 1-Bijlagen
15 (2005-2006) nr. 2
15 (2005-2006) nr. 3
15 (2005-2006) nr. 4-A
15 (2005-2006) nr. 4-B
15 (2005-2006) nr. 4-C
15 (2005-2006) nr. 4-D
15 (2005-2006) nr. 4-E
15 (2005-2006) nr. 4-F
15 (2005-2006) nr. 4-G
15 (2005-2006) nr. 4-H
15 (2005-2006) nr. 4-I
15 (2005-2006) nr. 4-J
15 (2005-2006) nr. 4-K
15 (2005-2006) nr. 4-L
15 (2005-2006) nr. 5-Erratum
15 (2005-2006) nr. 7
15 (2005-2006) nr. 7-Erratum
15 (2005-2006) nr. 10-Erratum

Meer details

Verslaggevers
Stern Demeulenaere, Johan Verstreken en Anne Marie Hoebeke