U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van de gemeentekieswet gecoördineerd door de wet van 4 augustus 1932, de provinciekieswet van 19 oktober 1921, de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11 april 1994 en het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement

van de Vlaamse Regering
578 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Documenten

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid