U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ruimtelijk kwetsbare gebieden betreft

van Jos Stassen
576 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Documenten

576 (2005-2006) nr. 1
576 (2005-2006) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
Materie
Gewestaangelegenheid