U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16 november 2005
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. VEN-gebieden Hoofdstuk VI. Familiale ondernemingen Hoofdstuk XVIII. Registratierechten: aanpassing definitie nieuw gebouw Hoofdstuk XIX. Schenking bouwgronden Hoofdstuk XX. Leningsmachtigingen Hoofdstuk XXI. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen Hoofdstuk XXVI. Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
17 november 2005
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk II: Archiefdecreet Hoofdstuk XIV: Pensioendecreet BRTN Hoofdstuk VVII: Vlaams Informatiesteunpunt (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, en van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Globale stemming over de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk V: VLAM Hoofdstuk XV: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk IV. Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk VIII. Waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal Hoofdstuk XXIII Economisch beleid (Bevoegdheden van mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk II: Archiefdecreet Hoofdstuk XVII: Vlaams Informatiepunt Jeugd (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Hoofdstukken IX, X, XI en XII) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XXIV. Beschutte werkplaatsen Hoofdstuk XXV. Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze en centra voor beroepsopleiding voor personen met een handicap (Bevoegdheden van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever en bespreking
21 november 2005
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Hoofdstuk IX Centra voor Leerlingenbegeleiding Hoofdstuk X Hogescholen Hoofdstuk XI Recuperatiefonds studietoelagen Hoofdstuk XII Universiteiten) (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister voor Werk, Onderwijs en Vorming) Bespreking
22 november 2005
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XXII: Organiek fonds ontvangen dividenden BAM (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. VEN-gebieden Hoofdstuk VI. Familiale ondernemingen Hoofdstuk XVIII. Registratierechten: aanpassing definitie nieuw gebouw Hoofdstuk XIX. Schenking bouwgronden Hoofdstuk XX. Leningsmachtigingen Hoofdstuk XXI. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen Hoofdstuk XXVI. Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Bespreking
23 november 2005
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. VEN-gebieden Hoofdstuk VI. Familiale ondernemingen Hoofdstuk XVIII. Registratierechten: aanpassing definitie nieuw gebouw Hoofdstuk XIX. Schenking bouwgronden Hoofdstuk XX. Leningsmachtigingen Hoofdstuk XXI. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen Hoofdstuk XXVI. Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XVI: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking
24 november 2005
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. VEN-gebieden Hoofdstuk VI. Familiale ondernemingen Hoofdstuk XVIII. Registratierechten: aanpassing definitie nieuw gebouw Hoofdstuk XIX. Schenking bouwgronden Hoofdstuk XX. Leningsmachtigingen Hoofdstuk XXI. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen Hoofdstuk XXVI. Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk IV. Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk VIII. Waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal Hoofdstuk XXIII Economisch beleid (Bevoegdheden van mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Hoofdstuk IX Centra voor Leerlingenbegeleiding Hoofdstuk X Hogescholen Hoofdstuk XI Recuperatiefonds studietoelagen Hoofdstuk XII Universiteiten) (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister voor Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XVI: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIV: Pensioenen BRTN (bevoegdheden van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk II: Archiefdecreet Hoofdstuk XIV: Pensioendecreet BRTN Hoofdstuk VVII: Vlaams Informatiesteunpunt (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, en van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme) Voortzetting van de bespreking en globale stemming
29 november 2005
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk XXII: Organiek fonds ontvangsten dividenden BAM (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en (eventueel) stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk IX Centra voor Leerlingenbegeleiding Hoofdstuk X Hogescholen Hoofdstuk XI Recuperatiefonds studietoelagen Hoofdstuk XII Universiteiten (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk VII. DAB PPS (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Toelichting door de minister-president en bespreking
1 december 2005
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Hoofdstuk IX Centra voor Leerlingenbegeleiding Hoofdstuk X Hogescholen Hoofdstuk XI Recuperatiefonds studietoelagen Hoofdstuk XII Universiteiten) (Bevoegdheden van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XVI: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en stemming Hoofdstuk V: VLAM Hoofdstuk XIII: Regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten Hoofdstuk XV: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk II: Archiefdecreet Hoofdstuk XIV: Pensioendecreet BRTN Hoofdstuk VVII: Vlaams Informatiesteunpunt (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, en van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Eventueel voortzetting van de bespreking en globale stemming over de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk IV. Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk VIII. Waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokaptitaal Hoofdstuk XXIII Economisch Beleid Hoofdstuk XXIV. Beschutte werkplaatsen Hoofdstuk XXV. Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze en centra voor beroepsopleiding voor personen met een handicap Stemming
6 december 2005
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Amendement nr. 5 (Stuk 567 (2005-2007) - Nr. 7). Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. VEN-gebieden Hoofdstuk VI. Familiale ondernemingen Hoofdstuk VII. DAB PPS Hoofdstuk XVIII. Registratierechten: aanpassing definitie nieuw gebouw Hoofdstuk XIX. Schenking bouwgronden Hoofdstuk XX. Leningsmachtigingen Hoofdstuk XXI. Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen Hoofdstuk XXVI. Inwerkingtreding Antwoord van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement aangaande het onderzoek van het programmadecreet 2006 Stemming
23 december 2005
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

567 (2005-2006) nr. 1
567 (2005-2006) nr. 2
567 (2005-2006) nr. 4
567 (2005-2006) nr. 5
567 (2005-2006) nr. 6
567 (2005-2006) nr. 7
567 (2005-2006) nr. 9
567 (2005-2006) nr. 10
567 (2005-2006) nr. 11
567 (2005-2006) nr. 12
567 (2005-2006) nr. 13
567 (2005-2006) nr. 14
567 (2005-2006) nr. 15
567 (2005-2006) nr. 16
567 (2005-2006) nr. 18

Meer details

Verslaggevers
Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Tinne Rombouts, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Jan Laurys, Jan Peumans en Gerda Van Steenberge
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid