U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake onderwijs

492 (2005-2006) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 oktober 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

492 (2005-2006) nr. 1
492 (2005-2006) nr. 2
492 (2005-2006) nr. 3
492 (2005-2006) nr. 4