U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

460 (2004-2005) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 oktober 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

460 (2004-2005) nr. 1
460 (2004-2005) nr. 2
460 (2004-2005) nr. 3
460 (2004-2005) nr. 4