U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

460 (2004-2005) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 oktober 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

460 (2004-2005) nr. 1
460 (2004-2005) nr. 2
460 (2004-2005) nr. 3
460 (2004-2005) nr. 4