U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

464 (2004-2005) nr. 4
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

28 oktober 2005
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

464 (2004-2005) nr. 1
464 (2004-2005) nr. 2
464 (2004-2005) nr. 3
464 (2004-2005) nr. 4
464 (2004-2005) nr. 5