U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Margriet Hermans
464 (2004-2005) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

28 oktober 2005

Documenten

464 (2004-2005) nr. 1
464 (2004-2005) nr. 2
464 (2004-2005) nr. 3
464 (2004-2005) nr. 4
464 (2004-2005) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Margriet Hermans