U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende invoering van onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, en van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende instelling van een regime van politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering die een mandaat als lid van de Vlaamse Raad of de Vlaamse regering uitoefenen

305 (2004-2005) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 oktober 2005
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

305 (2004-2005) nr. 1
305 (2004-2005) nr. 2
305 (2004-2005) nr. 3

Meer details