U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 oktober 2005 door mevrouw Veerle Heeren in commissie gehouden interpellatie tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de uitbreiding van de doelgroep van het Vlaams Woningfonds, de rol van het Vlaams Woningfonds in het woonbeleid en de harmonisatie van de sociale leningen

van Veerle Heeren, Dominique Guns, Bart De Wever, Tom Dehaene, Michèle Hostekint en Hilde Eeckhout
563 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
16 november 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

563 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid