U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake milieugevaarlijke chemische stoffen in Vlaanderen, en in het bijzonder de uitvoering van de Europese REACH-verordening

van Rudi Daems, Vera Dua en Eloi Glorieux
512 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

17 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 december 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

512 (2005-2006) nr. 1
512 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid