U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 oktober 2005 door mevrouw An Michiels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de plannen voor alternatieve financiering van de schoolinfrastructuur

van Anissa Temsamani, Gilbert Van Baelen, Jos De Meyer, Kris Van Dijck en Joris Vandenbroucke
508 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 oktober 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

508 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid