U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 13 oktober 2005 door mevrouw An Michiels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de plannen voor alternatieve financiering van de schoolinfrastructuur

van An Michiels, Katleen Martens, Marie-Rose Morel, Werner Marginet, Linda Vissers en Marijke Dillen
507 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 oktober 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

507 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid