U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van initiatieven tot vermindering van de restafvalberg

van Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Linda Vissers, Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin en Wim Van Dijck
498 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

12 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

498 (2005-2006) nr. 1
498 (2005-2006) nr. 2
498 (2005-2006) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid