U bent hier

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 12 oktober 2005 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de vraag van de federale regering aan de gemeenschappen en de gewesten om een bijkomende begrotingsinspanning te leveren voor het begrotingsjaar 2006

van Jos Stassen, Vera Dua, Mieke Vogels, Jef Tavernier, Eloi Glorieux en Rudi Daems
501 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

501 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid