U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 4 oktober 2005 door de heer Jan Penris en mevrouw Annick De Ridder in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, respectievelijk over de snelle invoering van een wegenvignet in Wallonië en het Vlaamse antwoord hierop, en over de invoering van een wegenvignet

van Jan Penris, Werner Marginet, Pieter Huybrechts en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
488 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 oktober 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

488 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven