U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake verpakkingsafval

van Hilde Crevits, Tinne Rombouts, Jos Bex, Bart Martens, Patrick Lachaert en Rudi Daems
486 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 oktober 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
27 oktober 2005
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 november 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

486 (2005-2006) nr. 1
486 (2005-2006) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid