U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 4 oktober 2005 door de heer Stefaan Sintobin in commissie gehouden interpellatie tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de aanhoudende crisis in de Vlaamse zeevisserijsector en het akkoord terzake met de Europese Commissie

van Stefaan Sintobin, Frans Wymeersch, Christian Verougstraete, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, An Michiels en Marleen Van den Eynde
487 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 oktober 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

487 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid