U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van de aanpak van bodemverontreiniging als gevolg van lekkende stookolietanks

van Marleen Van den Eynde, Linda Vissers, Frans Wymeersch, Thieu Boutsen, Stefaan Sintobin en Herman De Reuse
475 (2005-2006) nr. 1

Procedureverloop

28 september 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 december 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

475 (2005-2006) nr. 1
475 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid