U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van resolutie van de heer Rudi Daems, de dames Vera Dua en Mieke Vogels en de heren Jos Stassen, Jef Tavernier en Eloi Glorieux betreffende de noodzaak tot een beleid inzake ouderen, gezondheid en milieu

471 (2004-2005) nr. 1

Procedureverloop

22 september 2005
Verstuurd naar de voorzitter
23 september 2005
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 december 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Advies parlementaire commissie gevraagd
31 januari 2006
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 februari 2006
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Documenten

471 (2004-2005) nr. 1
471 (2004-2005) nr. 3

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid