U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

van de Vlaamse Regering
464 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 september 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 oktober 2005
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
27 oktober 2005
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Raad voor de Journalistiek; - de Private Omroep Federatie; - de VRT Voortzetting van de bespreking en stemming
7 december 2005
16 december 2005
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

464 (2004-2005) nr. 1
464 (2004-2005) nr. 2
464 (2004-2005) nr. 3
464 (2004-2005) nr. 4
464 (2004-2005) nr. 5

Meer details

Verslaggever
Margriet Hermans
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid