U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

321 (2004-2005) nr. 6
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 juli 2005
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

321 (2004-2005) nr. 1
321 (2004-2005) nr. 3
321 (2004-2005) nr. 5
321 (2004-2005) nr. 6