U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I

331 (2004-2005) nr. 6
Amendementen 34, 35 en 36
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 juli 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

331 (2004-2005) nr. 1
331 (2004-2005) nr. 2
331 (2004-2005) nr. 3
331 (2004-2005) nr. 5
331 (2004-2005) nr. 6