U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen

300 (2004-2005) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 juni 2005
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

300 (2004-2005) nr. 1
300 (2004-2005) nr. 2
300 (2004-2005) nr. 3