U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 juni 2005 door de dames Mieke Vogels en Marijke Dillen in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, respectievelijk over de hervorming van het jeugdrecht en de inbreng terzake van de Vlaamse Gemeenschap en over het overleg met de federale minister van Justitie inzake de hervorming van het jeugdsanctierecht

van Trees Merckx-Van Goey, Helga Stevens, Vera Van der Borght, Bart Caron, Else De Wachter en Tom Dehaene
413 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 juni 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

413 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid