U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

321 (2004-2005) nr. 4
Amendementen 6, 7 en 8
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

16 juni 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

321 (2004-2005) nr. 1
321 (2004-2005) nr. 3
321 (2004-2005) nr. 4
321 (2004-2005) nr. 5