U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

321 (2004-2005) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

9 juni 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

321 (2004-2005) nr. 1
321 (2004-2005) nr. 2
321 (2004-2005) nr. 3
321 (2004-2005) nr. 5