U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 mei 2005 door de heren Carl Decaluwe en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, respectievelijk over de toewijzing van het nieuwe voetbalcontract, de samenwerking tussen Belgacom en de openbare omroep VRT en de bescherming van de vrije nieuwsgaring en over de uitzendrechten van het Belgisch voetbal

van Carl Decaluwe, Kris Van Dijck, Margriet Hermans, Bart Caron en Dany Vandenbossche
360 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 mei 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
8 juni 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

360 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid