U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 mei 2005 door de heren Carl Decaluwe en Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, respectievelijk over de toewijzing van het nieuwe voetbalcontract, de samenwerking tussen Belgacom en de openbare omroep VRT en de bescherming van de vrije nieuwsgaring en over de uitzendrechten van het Belgisch voetbal

van Jurgen Verstrepen
356 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

27 mei 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

356 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid