U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 93 van de Nieuwe Gemeentewet, wat de openbaarheid van vergaderingen betreft

van Jef Tavernier
337 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

25 mei 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie

Documenten

337 (2004-2005) nr. 1
337 (2004-2005) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid