U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005

van de Vlaamse Regering, verslag door Annick De Ridder, Pieter Huybrechts, Cathy Berx, Anne Marie Hoebeke, André Van Nieuwkerke en Steven Vanackere
334 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 mei 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
31 mei 2005
In behandeling in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Bevoegdheden van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hoofdstuk V. Vlaams Infrastructuurfonds Hoofdstuk VII. Aslastendecreet Hoofdstuk IX. Flanders Hydraulics Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : FFEU Hoofdstuk III : ALESH Hoofdstuk IV : Vlaams Investeringsfonds Hoofdstuk XI : Financiën Hoofdstuk XII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Hoofdstuk X. Onderwijs Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
2 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk VI: OVAM Hoofdstuk VIII:Oppervlaktewateren (Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Hoofdstuk XIbis- Vlaamse zorgverzekering en hoofdstuk XII- Slotbepalingen) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : FFEU Hoofdstuk III : ALESH Hoofdstuk IV : Vlaams Investeringsfonds Hoofdstuk XI : Financiën Hoofdstuk XII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en stemming
24 juni 2005
Bekrachtigd en afgekondigd
24 augustus 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

334 (2004-2005) nr. 1
334 (2004-2005) nr. 4
334 (2004-2005) nr. 5
334 (2004-2005) nr. 6
334 (2004-2005) nr. 7
334 (2004-2005) nr. 8
334 (2004-2005) nr. 9
334 (2004-2005) nr. 11

Meer details

Verslaggevers
Annick De Ridder, Pieter Huybrechts, Cathy Berx, Anne Marie Hoebeke, André Van Nieuwkerke en Steven Vanackere
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid