U bent hier

Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005. Januari 2005. Gedachtewisseling over de dossiers inzake Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, met de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heer Flor Koninckx

51 (2004-2005) nr. 8
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Meer details

Verslaggever