U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 10 mei 2005 door de heer Luc Van den Brande in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de financiële vooruitzichten van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 en de stappen die de Vlaamse Regering in dit dossier heeft ondernomen

van Luc Van den Brande en Jan Loones
320 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 mei 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
25 mei 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

320 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid