U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 3 mei 2005 door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over het Vlaams verzet tegen de Eurovignet-richtlijn

van Bart Martens, Ludwig Caluwé, Annick De Ridder en Jan Peumans
315 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

4 mei 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
25 mei 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

315 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid