U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2004

van de Vlaamse Ombudsdienst
41-A (2004-2005) nr. 1

Procedureverloop

26 april 2005
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
  • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 april 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 mei 2005
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk 14: Voorstellen en aanbevelingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
7 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Afgehandeld in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda: Hoofdstuk 14: Voorstellen en aanbevelingen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
16 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Afgehandeld in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking
23 juni 2005
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstukken 4.5 en 5.5: Thematische aanbevelingen over milieu en water Benoeming van een verslaggever, toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking
20 oktober 2005
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Gedachtewisseling met de Vlaamse Ombudsdienst betreffende het Jaarverslag 2004 Benoeming van een verslaggever

Documenten

41-A (2004-2005) nr. 1
41-A (2004-2005) nr. 2
41-A (2004-2005) nr. 3
41-A (2004-2005) nr. 4
41-A (2004-2005) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Bart Martens, Marnic De Meulemeester, Erik Tack, Jos Bex en Bart Caron
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid