U bent hier

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2004

41-A (2004-2005) nr. 1

Procedureverloop

26 april 2005
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
  • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 april 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Afgehandeld in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
16 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Afgehandeld in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
23 juni 2005
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
20 oktober 2005
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Documenten

41-A (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid