U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heer Erik Matthijs. Errata

19 (2004-2005) nr. 6-Errata
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 december 2004
Erratum (pdf) ingediend

Documenten

19 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19 (2004-2005) nr. 5-A
19 (2004-2005) nr. 5-B
19 (2004-2005) nr. 5-C
19 (2004-2005) nr. 5-D
19 (2004-2005) nr. 5-E
19 (2004-2005) nr. 5-F
19 (2004-2005) nr. 5-G
19 (2004-2005) nr. 5-H
19 (2004-2005) nr. 5-I
19 (2004-2005) nr. 5-J
19 (2004-2005) nr. 5-K
19 (2004-2005) nr. 6
19 (2004-2005) nr. 6-Errata
19 (2004-2005) nr. 8