U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 22 maart 2005 door de heer John Vrancken in commissie gehouden interpellatie tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de overheveling van aangelegenheden inzake ontwikkelingssamenwerking naar de gemeenschappen en gewesten

van Jan Loones, Sabine Poleyn, Stern Demeulenaere, Kurt De Loor, Luc Van den Brande en Jan Roegiers
266 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 maart 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
20 april 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

266 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid