U bent hier

Voorstel van resolutie van de heren Jos De Meyer, Bart Martens, Karlos Callens, Jos Bex en Mark Demesmaeker en mevrouw Tinne Rombouts betreffende de aanmoediging van de productie en het gebruik van biobrandstoffen uit teeltgewassen. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heren Jan Verfaillie, Jef Tavernier en Stefaan Sintobin aan de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

174 (2004-2005) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

22 maart 2005
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

174 (2004-2005) nr. 1
174 (2004-2005) nr. 5
174 (2004-2005) nr. 6