U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

202 (2004-2005) nr. 3
Amendementen 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

22 maart 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers