U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

202 (2004-2005) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

16 maart 2005
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.