U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 10 maart 2005 door de heren Jurgen Verstrepen en Jos Stassen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, respectievelijk over de koppeling van subsidies voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen aan quota voor allochtonen en over allochtonen in cultuur-, jeugd- en sportverenigingen

van Jurgen Verstrepen, Erik Arckens, Johan Deckmyn, Werner Marginet, Katleen Martens en Marleen Van den Eynde
237 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

14 maart 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
13 april 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

237 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid