U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 februari 2005 door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de onduidelijkheid betreffende de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap aan grote cultuurprojecten, in het bijzonder met betrekking tot het 'Museum aan de Stroom'-project in Antwerpen

van Jan Penris, Werner Marginet, Jurgen Verstrepen, Erik Arckens en Johan Deckmyn
217 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 februari 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
9 maart 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

217 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid