U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 januari 2005 door de heer Filip Dewinter in commissie gehouden interpellatie tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over het eventuele gedoogbeleid van de minister tegenover maatregelen van maatschappijen die de toewijzing van socialehuurwoningen aan Nederlandsonkundige vreemdelingen beperken en de bepalingen terzake in het nieuwe socialehuurbesluit

van Cathy Berx, Dominique Guns, Caroline Gennez, Bart De Wever en Veerle Heeren
177 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 januari 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
16 februari 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

177 (2004-2005) nr. 1
177 (2004-2005) nr. 2

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid