U bent hier

Voorstel van resolutie van de heren Ludwig Caluwé en Marc van den Abeelen, mevrouw Caroline Gennez en de heren Jan Peumans, Jos De Meyer en Bart Martens betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie en voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door mevrouw Annick De Ridder en de heer Jan Penris

138 (2004-2005) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

13 januari 2005
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

138 (2004-2005) nr. 1
138 (2004-2005) nr. 4