U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

19 (2004-2005) nr. 7
Amendementen 34 en 35
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 december 2004
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

19 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19 (2004-2005) nr. 5-A
19 (2004-2005) nr. 5-B
19 (2004-2005) nr. 5-C
19 (2004-2005) nr. 5-D
19 (2004-2005) nr. 5-E
19 (2004-2005) nr. 5-F
19 (2004-2005) nr. 5-G
19 (2004-2005) nr. 5-H
19 (2004-2005) nr. 5-I
19 (2004-2005) nr. 5-J
19 (2004-2005) nr. 5-K
19 (2004-2005) nr. 6
19 (2004-2005) nr. 6-Errata
19 (2004-2005) nr. 7
19 (2004-2005) nr. 8