U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders

van Veerle Heeren, Dominique Guns, Caroline Gennez en Bart De Wever
150 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 december 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
9 juni 2005
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eindstemming
6 juli 2005
7 juli 2005
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
15 juli 2005
Bekrachtigd en afgekondigd
12 september 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

150 (2004-2005) nr. 1
150 (2004-2005) nr. 2
150 (2004-2005) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Michèle Hostekint
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid