U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

van Rob Verreycken, Christian Verougstraete en Herman De Reuse
19 (2004-2005) nr. 4
Amendement nr. 22
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

6 december 2004
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

19 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19 (2004-2005) nr. 5-A
19 (2004-2005) nr. 5-B
19 (2004-2005) nr. 5-C
19 (2004-2005) nr. 5-D
19 (2004-2005) nr. 5-E
19 (2004-2005) nr. 5-F
19 (2004-2005) nr. 5-G
19 (2004-2005) nr. 5-H
19 (2004-2005) nr. 5-I
19 (2004-2005) nr. 5-J
19 (2004-2005) nr. 5-K
19 (2004-2005) nr. 6
19 (2004-2005) nr. 6-Errata
19 (2004-2005) nr. 8