U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

van Rudi Daems
15 (2004-2005) nr. 15
Amendement nr. 69
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

21 december 2004
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

15 (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
15 (2004-2005) nr. 3
15 (2004-2005) nr. 4
15 (2004-2005) nr. 7-A
15 (2004-2005) nr. 7-B
15 (2004-2005) nr. 7-C
15 (2004-2005) nr. 7-D
15 (2004-2005) nr. 7-E
15 (2004-2005) nr. 7-F
15 (2004-2005) nr. 7-G
15 (2004-2005) nr. 7-H
15 (2004-2005) nr. 7-I
15 (2004-2005) nr. 7-J
15 (2004-2005) nr. 7-K
15 (2004-2005) nr. 10
15 (2004-2005) nr. 10-Errata
15 (2004-2005) nr. 13
15 (2004-2005) nr. 15
15 (2004-2005) nr. 16